• Archief: Algemene Ledenvergaderingen / General Members' Meeting

Archief: Algemene Ledenvergaderingen / General Members' Meeting

Elk jaar omstreeks eind maart houdt de Wijkvereniging haar Algemene Ledenvergadering. Leden van de wijkvereniging Professoren- en Burgemeesterswijk ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Every year around the end of March, the Neighborhood Association holds its General Members' Meeting. Members of the Professoren- en Burgemeesterswijk neighborhood association will receive a personal invitation.