• Algemene Ledenvergadering 2018 (foto: RobBeurseFotografie)
  • Algemene Ledenvergadering 2018 (foto: RobBeurseFotografie)
  • Algemene Ledenvergadering 2018 (foto: RobBeurseFotografie)
  • Algemene Ledenvergadering 2018 (foto: RobBeurseFotografie)
  • Algemene Ledenvergadering 2018 (foto: RobBeurseFotografie)
  • Rustige ALV 2018

Rustige ALV 2018

Het was geen drukke algemene ledenvergadering (ALV) op 28 maart 2018, maar wel een waaruit het initiatief naar voren kwam de ‘duurzaamheid’ in onze wijk op te pakken.

Of het nu het weer was of iets anders, feit is dat het aantal bezoekers van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Wijkvereniging dit jaar wat lager lag dan anders. Circa 30 leden woonden de vergadering bij. Er werd uitgebreid teruggeblikt op het afgelopen jaar. De kascommissie was tevreden en de plannen voor volgend jaar zijn goed ontvangen. Ook was er aandacht voor de verkeerssituatie bij de Caesarbrug en de bouwwerkzaamheden als gevolg van de Rijnland route.

Initiatief
Tijdens de vergadering kwam Maarten Stoffers met initiatief om het onderwerp duurzaamheid in onze wijk verder te brengen. Direct sloot een aantal wijkgenoten zich bij hem aan.
Ook interesse om mee te doen? Binnenkort op de website meer informatie over dit initiatief.

Felicitatie
Aan het einde van de vergadering feliciteerde bestuurslid Astrid van Eerden voorzitter Regine Scholten met haar lustrum in het bestuur, waarvan al vier als voorzitter. "We kunnen ons geen fijnere voorzitter wensen",  zei Astrid mede namens de andere bestuursleden.