• Algemene Ledenvergadering 2024

Algemene Ledenvergadering 2024

10.03.2024 :
Beste buurtbewoners, geachte leden,
Met groot enthousiasme nodigen wij je uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) en wijkborrel van de Vereniging Professoren- en Burgemeesterswijk! Dit is de kans om samen met de anderen uit de wijk de plannen van de wijkvereniging te horen en natuurlijk, om elkaar beter te leren kennen onder het genot van een drankje.

Nog geen lid? Dat kan ter plekke geregeld worden (een lidmaatschap kost € 10,00 per jaar).

Wanneer: Noteer alvast in jouw agenda: Woensdag 27 maart 2024
Aanvang: 19.00 uur wijkborrel, 20.00 uur start ALV
Waar: Clubhuis Cronestein (bij Trigon), Cronesteinkade 19

Tijdens de ALV zullen we samen kijken naar het jaarverslag van 2023, het financieel overzicht en de plannen voor 2024. Jouw inbreng is hierbij zeer welkom, en we hopen dan ook op jouw aanwezigheid en deelname.
Scroll naar beneden voor de stukken.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agenda ALV


1. Opening en vaststelling agenda

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 18 april 2023: ter goedkeuring

4. Jaarverslag 2023: ter kennisname

5. Financieel jaarverslag 2023 en verslag kascontrolecommissie

6. Décharge bestuur

7. Verkiezing kascontrolecommissie

8. Bestuursverkiezing: overdracht voorzitterschap, aftreden en benoeming nieuwe bestuursleden

9. Jaarplan 2024

10. Begroting 2024

11. Rondvraag en Sluiting


We kijken ernaar uit jou te verwelkomen op 27 maart!

Met vriendelijke groeten,


Namens het wijkbestuur van de Vereniging Professoren- en Burgemeesterswijk