Projecten Oppenheim, hockey en Lorentzschool, in samenhang bekeken

De drie projecten: Oppenheim, uitbreiding Hockey en Lorentzschool worden door de gemeente in samenhang uitgewerkt

Het College van B&W heeft op 20 maart j.l. de projectopdracht vastgesteld voor het Haalbaarheidsonderzoek Uitbreiding hockey, en dat daarbij ook naar een mogelijk nieuwe invulling met sportaccomodaties op de locatie Roomburgerpark en mogelijk ook aan de van Vollenhovekade/schoolplein Lorentzschool wordt gekeken.
Dit is zeker ook vanuit verkeers- parkeer- en groenperspectief een traject dat De Wijkvereniging heel kritisch zal volgen.

Gymzalen
Maar specifiek voor de locatie Oppenheimstraat is door de Gemeenteraad op 15 maart j.l. inmiddels al wel het besluit tot bouw van de twee gymzalen vastgesteld. Zie ook bijgaande tekst uit het verslag van de Gemeenteraad 15/03/18.