• Nieuwbouw appartementen bij Lorentzschool van de baan
  • Nieuwbouw appartementen bij Lorentzschool van de baan

Nieuwbouw appartementen bij Lorentzschool van de baan

De geplande bouw van 69 appartementen aan de rand van het schoolplein van de Lorentzschool aan de Van Vollenhovenkade / Asserstraat gaat niet door.

Het gemeentebestuur heeft het advies van de Bewarencommissie om de eerder verleende omgevingsvergunning alsnog te weigeren, overgenomen.De bewarencommissie is tot dit advies tot weigering van de vergunning gekomen, na een uitgebreide beoordeling en bespreking van de (ca. 500 !) ingediende bezwaren van omwonenden, schoolbestuur, ouders en wijkvereniging tegen de bouw van dit appartementencomplex.

Door de verantwoordelijk wethouder (Paul Laudy) is de verwachting uitgesproken dat er nu een andere invulling aan de bouwplannen op deze locatie zal worden gegeven, gedacht wordt daarbij vooralsnog aan zelfstandige woningen.

Historie
Begin juli 2015 is de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van 69 appartementen aan de van Vollenhovekade/Asserstraat op het terrein bij de Lorentzschool in de gemeenteberichten gepubliceerd. De aanvraag is ingediend door projectontwikkelaar Niersman. Bij veel omwonenden is dit bericht ingeslagen als een bom.
Op 21 maart vond een overleg plaats met (het actiecomité van) omwonenden, scholen (Lorentzschool, Josephschool en Joppenszschool), sportverenigingen en de Wijkvereniging. De gemeente heeft daar aangegeven dat de ingediende vergunningaanvraag nu door de gemeente als voldoende compleet wordt beschouwd om beoordeeld te kunnen worden. Wanneer de vergunning wordt verleend (naar verwachting in april/mei 2017) zal hierover de gebruikelijke publicatie in de Stadskrant en op de gemeentesite plaatsvinden. Daarop volgt dan een bezwaartermijn van zes weken waarin alle belanghebbenden nog formeel bezwaar kunnen indienen.
Op 17 november hield de bezwarencommissie naar aanleiding van de vele bezwarrschriten n de St Petruskerk een hoorzitting.