• Update Verkamering Nieuwe regels voor verkamering

Update Verkamering Nieuwe regels voor verkamering

23-12-2019 | Gemeenteraad stemt in met aangepaste beleid voor verkamering. Daarmee zijn de nieuwe regels voor verkamring vastgesteld.

Na jarenlang traject heeft de gemeenteraad op 17 december het nieuwe beleid voor verkamering van Leidse panden vastgesteld. Er was een impasse ontstaan omdat de gemeenteraad niet wilde instemmen zonder dat duidelijk werd hoeveel kamerbewoners zouden worden gedupeerd. Op basis van de door de gemeenste verstrekte cijfers zijn de normen voor de binnenstad minder scherp geworden. Voor de schil waarin onze wijk valt geldt de eerder gestelde norm van 8%. Een andere belangrijke nieuwe regel is de ‘afstandseis’, die houdt in dat tussen twee verkamerde panden ten minste twee niet verkamerde panden staan.
Het effect van het beleid zal worden geëvalueerd.

Communicatie kamerbewoners
De communicatie richt zich op zowel huiseigenaren als kamerbewoners. De eerste stap is na vaststelling van het beleid, een campagne waarin de wijzigingen worden meegedeeld. Daarna volgt de eerste tranche die is gericht op panden waarover de gemeente klachten of handhavingsverzoeken heeft ontvangen, en panden, die nadat de regelgeving is aangekondigd, alsnog zijn verkamerd. In die berichtgeving zal ook de procedure en de verwachte termijnen worden uitgelegd. Als een dergelijk bericht niet is ontvangen, is het betreffende pand nog niet ‘aan de beurt’

Het debat hierover in de gemeenteraad is hier terug te zien (Agendapunt 19).