• Update Verkamering

Update Verkamering

15-11-2019 | Op 31 oktober heeft de gemeenteraad uitvoerig gesproken over de voorstellen van het college. Veel aandacht was er voor de gevolgen van de nieuwe regels voor de bewoners van panden die ‘illegaal’ zullen worden verklaard.

De grote lijn in de discussie is, dat de gemeenteraad niet wil dat bewoners van de ene op de andere dag op straat worden gezet. De burgemeester heeft aangegeven dat gezien de te volgen procedure het in de verwachting ligt dat met sluiting van panden een behoorlijke periode gemoeid zal zijn. De vergadering van de gemeenteraad en de stukken vindt u hier.
Het college is nu weer aan zet.
Ondertussen speelt rond dit thema dat in een aantal wijken bewoners de gemeente oproepen de huidige regelgeving te handhaven.