• Verkamering 16-10-2019

Verkamering 16-10-2019

16-10-2019 | Het College van Burgemeesters en Wethouders heeft het voorstel ‘Beleidsregels onttrekking en woningvorming 2019 en de Verordening tot wijziging van de Huisvestingverordening, onderdeel woonruimtevoorraad Leiden 2019’ aan de gemeenteraad aangeboden.

Het doel van de beleidsregels is verkamering en woningvorming beter te regelen. De overlast door verkamering moet daardoor verminderen. Er komt een quotum voor verkamering, in drie schillen (binnen de singels; rondom de binnenstad en overige buurten). Voor onze wijk geldt een percentage van 8%. Per straat zal worden beoordeeld of het quotum is bereikt.

Voor woningvorming, het omvormen van een woning naar meerdere kleine zelfstandige woonruimten gaat een vergunningsplicht gelden als een van de ontstane ruimten kleiner is dan 40m2.

Kantoren, winkels en scholen

Bij het omzetten van een pand met een andere bestemming dan wonen, b.v. kantoren, winkels of scholen naar onzelfstandige woonruimte hoeft geen onttrekkingsvergunning aangevraagd te worden. Er zal in beginsel wel een omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden als er wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Deze plicht bestaat ook in het geval van woningvorming.

Een voormalig pand met een andere bestemming dan wonen dat is omgezet naar onzelfstandige woonruimte wordt ook meegenomen in de telling voor het bepalen van het aantal verkamerde woningen in een straat (het quotum).

Op 1 oktober was er gelegenheid tot inspreken en op 31 oktober bespreekt de raadscommissie Stedelijke ontwikkeling het voorstel inhoudelijk. De stukken vindt u hier.