• Update Wijksportpark Roomburg

Update Wijksportpark Roomburg

31-8-2018. De Wijkvereniging heeft de vijf vragen beantwoord die de gemeente in haar brief van 26 juli 2018 stelde in het kader van het haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg. U vindt deze antwoorden In de pdf onder dit blok.

De Gemeente wil in het kader van het haalbaarheidsonderzoek graag antwoord hebben op 5 vragen over het park. U vindt deze vragen op de site van vrienden van het Roomburgerpark.
Daar kunt u ook beeldmateriaal over het park plaatsen.


2 juli 2018 - Kickoff-meeting wijksportpark Roomburg


Op 2 juli bezocht de Wijkvereniging de kickoff-bijeenkomst van het haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg. De Wijkvereniging zal participeren in de vervolgbijeenkomsten van de gemeente en erop toezien dat bij de totstandkoming van het haalbaarheidsonderzoek de door de raad geformuleerde randvoorwaarde dat de hoeveelheid groen niet aangetast wordt in acht genomen wordt.

In de brief aan omwonenden van 22 juni 2018 over park Roomburg wordt gesproken over een participatietraject waarin een haalbaarheidsonderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden om tot een wijksportpark Roomburg te komen. Het B&W-besluit tot de projectopdracht luidt evenwel dat er onderzoek gedaan moet worden naar een toekomstbestendig hockeycomplex. Dat is dus minder ruim dan een wijksportcomplex. Tijdens de kick off meeting is ook gebleken dat het vooral gaat om facilitering van de hockeyvereniging. Opvallend was dat uitbreiding op afstand van de hockeyclub in de vorm van 2 velden bij de Vliet niet meer bespreekbaar is omdat de hockeyvereniging dat niet wil. Eerder hebben wij van de projectleider Stokkermans en de verantwoordelijk wethouder begrepen dat uitbreiding van de hockeyvelden op afstand mogelijk is en betrokken zou worden bij het haalbaarheidsonderzoek.

In de motie van de raad van 28 september 2017 heeft de raad het college verzocht te onderzoeken of het Roomburgpark anders ingericht kan worden opdat er meer ruimte ontstaat voor de hockeyvereniging. Een van de randvoorwaarden is dat het groen tenminste op het huidig niveau blijft. Door bijvoorbeeld het clubgebouw van de tennisvereniging te combineren met het clubgebouw van de hockeyvereniging ontstaat er meer ruimte die gebruikt kan worden voor sport.

De Wijkvereniging heeft de indruk dat een aantal belanghebbenden van mening is dat groen wel een onsje minder mag. De wijkvereniging zal participeren in de vervolgbijeenkomsten van de gemeente en erop toezien dat bij de totstandkoming van het haalbaarheidsonderzoek de door de raad geformuleerde randvoorwaarde dat de hoeveelheid groen niet aangetast wordt in acht genomen wordt.

Het verslag van deze startbijeenkomst kunt u lezen via roomburgerpark.nl