• Besluiten korte termijn maatregelen verkeer Lammenschansweg
  • Besluiten korte termijn maatregelen verkeer Lammenschansweg

Besluiten korte termijn maatregelen verkeer Lammenschansweg

20.11.2023 : De klankbordgroep over de verkeersmaatregelen op de Lammenschansweg is vorige maand voor het laatste bijeen geweest. De gemeente had in de tussentijd de matrix met voorgestelde maatregelen gecheckt op uitvoerbaarheid, technisch, financieel en tegenover de herinrichting van de Lammenschansweg op de langere termijn.

Een link naar de matrix vindt u hieronder. Groen betekent maatregel gaat door op de korte termijn. Rood niet nu, maar meestal wel op de langere termijn.

Er is onderzoek gedaan naar de verlichting van de kruispunten, die bleek afdoende, m.u.v. Bètaplein.. De gemeente overweegt op het wegdek bij de oversteekplaatsen verlichting aan te brengen met sensoren. Dat is een experiment voor Leiden.

De paralelwegen naar 30 km brengen blijkt voor de korte termijn niet goed haalbaar, dat zou een hele herinrichting van die wegen betekenen, die op de langere termijn sowieso zal plaatsvinden. De gemeente gaat wel 30 km borden plaatsen, maar handhaving zal nog niet kunnen, omdat de politie dit alleen doet bij 30 km zones die wél aan alle voorwaarden daarna voldoen.

De uitrit bij de Zeemanlaan zal worden aangepast en bij de Koninginnelaan komt als dat kan een waarschuwingsbord voor automobilisten die rechtsaf gaan, dat fietsers kunnen oversteken.

De korte termijn maatregelen zullen in het eerste kwartaal van 2024 worden gestart, streven is vóór de zomer klaar.

De planning voor het lange termijn plan herinrichting Lammenschansweg en omgeving is als volgt: Kaderbesluit zomer 2024, uitvoeringsbesluit zomer 2025, start aanbesteding daarna, uitvoering begin 2027. De daadwerkelijke uitvoering hangt ook af van de planning rond de Rijnlandroute (aanpassing Lammenschansplein en Europaweg).

Het participatietraject voor de lange termijn herinrichting start volgens planning in november/december. De gemeente zal verschillende scenario’s uitwerken en wil komen tot een voorkeursoplossing, waarbij de behoeften van de omwonenden zullen worden meegewogen.

Zodra wij over dit participatietraject iets horen, zullen wij daarvan op de website melding maken

Bestuur wijkvereniging