• 2de bewonersavond tijdelijke woonunits: vooral rustiger

2de bewonersavond tijdelijke woonunits: vooral rustiger

23-12-2019 | Wegens het grote aantal aanmeldingen, werd op 19 december een tweede informatieavond door de gemeente georganiseerd. De sfeer was anders, of zoals het Leidsch Dagblad schreef: ‘Niet iedere Professorenwijker vreest containers”

De avond was rustiger, niet alleen vanwege het aantal bezoekers, ook de sfeer was anders. De gemeente presenteerde hetzelfde programma[hvo1] , en kreeg daarvoor ook bijval van wijkbewoners. Dat neemt niet weg dat ook zorgen werden geuit rond de doelgroep, die grotendeels uit voormalig dak- en thuislozen bestaat. Ook deze avond werd vanuit de Binnenvest verzekerd dat de bewoners aan drie criteria moeten voldoen: geen verslaving, geen schulden en ten minste 24 uur per week dagbesteding.

Ook kwam aan de orde dat de direct omwonenden zich overvallen voelen door de gemeente en dat hun weerwoord op het besluit aan dovemansoren is gericht. De gemeente gaat door op de ingeslagen weg. De burgemeester gaf daarop aan, dat de gemeente open staat voor haalbare suggesties ten aanzien van de locatie en de inrichting. Ten aanzien van de inrichting wil de gemeente graag overleggen met een in te stellen klankbordgroep.

Dat de gemeente doorgaat op de ingeslagen weg blijkt onder andere uit de (aankondiging van de) uitvoering van het funderingsonderzoek op maandag 23 december.

Documentatie
De gemeente heeft een projectpagina geopend waarop alle relevante informatie over het voornemen verplaatsen tijdelijke woonunits is gebundeld. Deze pagina wordt up to date gehouden.
www.leiden.nl/woonunits
[hvo1]Hyperlink naar presentatie

 

Die presentatie heb ik doorgestuurd