• Verbouwinsvoortgang 25-9-2020. Foto: RBF
  • Foto: RBF

Update: Verbouwing Gymnasium

9-12-2019 | De verbouwing bij het gymnasium is een volgende fase ingegaan. Vanaf eind november zullen de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd het aanbrengen van de boorpalen en van damwanden. Vervolgens zal de bouwput ontgraven worden.

De omwonenden zijn daarover geïnformeerd, zij hebben een brief ontvangen. De inhoud van die brief vind je hieronder.

Voorafgaand aan de werkzaamheden zijn metingen verricht aan gebouwen in de omgeving, daarmee is de status in kaart gebracht. Ook tijdens de werkzaamheden zullen metingen worden verricht, zodat eventuele verstoringen tijdig worden opgemerkt.

Heiwerk vanaf eind november
De heipalen worden trillingvrij geboord. Daarvoor wordt tweemaal een heistelling aan- en afgevoerd.

Damwanden en ontgraven vanaf eind januari 2020
De damwanden worden ingetrild middels hoogfrequente trilling. De damwanden en een kleilaag op 13 meter diepte vormen de bouwput. Het grondwaterpeil onder de bouwput wordt gemonitord.
Als de damwanden zijn aangebracht start het ontgraven en kan de betonnen kelderbak worden gerealiseerd.
Daarna worden de damwanden verwijderd, wederom door gebruik van hoogfrequente trilling.
De werkzaamheden en werktijden worden uitgevoerd conform de afgegeven omgevingsvergunning. Blanksma Bouw zal er alles aan doen de overlast tot een minimum te beperken. Maar de werkzaamheden kunnen niet uitgevoerd worden zonder enige overlast te veroorzaken.