• Uitnodiging participatietraject wijksportpark Roomburg

Uitnodiging participatietraject wijksportpark Roomburg

De gemeente heeft de wijkvereniging uitgenodigd voor de startbijeenkomst van het participatietraject waarin een haalbaarheidsonderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid om tot een wijksportpark Roomburg te komen.


De gemeente start deze zomer een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van een wijksportpark in de wijk waaronder ook de uitbreidingsmogelijkheden voor hockeyclub Roomburg, in combinatie met andere functies voor de wijk. Dit onderzoek levert verschillende scenario’s op en inzicht in thema’s als ruimtelijke inpassing, verkeer, groen, duurzaamheid en financiën. Eind 2018 verwachten we de eerste resultaten. Deze resultaten met een mogelijk vervolgtraject worden ter besluitvorming aan het college van burgemeesters & wethouders en gemeenteraad voorgelegd.

De gemeente vindt het belangrijk om de wijkvereniging te betrekken bij het onderzoek. het is de bedoeling dat in deze eerste bijeenkomst een definitieve werkgroep wordt gevormd waarin alle belangen vertegenwoordigd worden. De werkgroep zal tot het einde van het jaar nog drie keer samenkomen om verdere invulling te geven aan het haalbaarheidsonderzoek en de uitkomsten en gevolgen hiervan te bespreken.

De datum van de bijeenkomst is maandag 2 juli.