• Stimuleringsregeling €100 voor 1.000 liter akkoord!

Stimuleringsregeling €100 voor 1.000 liter akkoord!

Wethouder Duurzaamheid Ashley North heeft ons voorstel voor de stimuleringsregeling € 100 voor 1.000 liter op 8 juli jl. goedgekeurd. De regeling en het aanvraagformulier staan inmiddels op de website van GaGoed: https://www.gagoed.nl/jaarvandetuin/

Wat houdt de stimuleringsregeling in?
Als je met minimaal 3 buren uit dezelfde of aangrenzende straten regentonnen aanschaft met een gezamenlijke opvangcapaciteit van 1.000 liter of meer, ontvang je € 1 per 10 liter. Voor de populaire ton Vaso 220 liter (de regenton die er uitziet als een grote bloempot) ontvang je dus € 22 premie, mits je de aanvraag met een aantal buren indient en samen 1.000 liter op kunt vangen.

Ook bewoners die al een regenton hebben aangeschaft (mits na 1 mei 2021), kunnen nog meedoen met een aanvraag.
Dien een aanvraag in en draag bij aan uitbreiding van deze regeling!

De stimuleringsregeling is een pilot. Afhankelijk van de belangstelling voor deze regeling zal de regeling verder worden uitgebreid en een meer definitieve invulling krijgen.
Stimuleer je buren om ook een regenton aan te schaffen, dien samen een aanvraag in en draag zo ook bij aan een verdere uitbreiding van stimuleringsmaatregelen voor de opvang van hemelwater!