• Herinrichting Hoge Rijndijk

Herinrichting Hoge Rijndijk

1-6 -2021 | Afgelopen periode zijn fase 1 (kennismaken) en fase 2 (ophalen wensen, zorgen en ideeën) doorlopen van het participatietraject van het project Hoge Rijndijk. In fase 2 heeft de gemeente reacties van belanghebbenden verzameld. Deze reacties zijn opgenomen en beantwoord in een Reactienota en zijn terug te vinden op het online meedenkplatform doemee.leiden.nl bij fase 2 en 3.

Fase 3 (varianten voorleggen) gaat nu van start. De gemeente organiseert op 14 juni (tracédeel 1) en 22 juni (tracédeel2) een digitale meedenksessie voor bewoners. Tijdens deze meedenksessies leggen zijnde dwarsprofielen voor, is er de mogelijkheid voor het stellen van vragen en een reactie te geven op deze eerste ontwerpvarianten. De bewonersbrief die verstuurd wordt naar de bewoners met alle informatie is bijgevoegd.