• 13 oktober bijeenkomst fase 5 Hoge Rijndijk (foto RBF)
  • 13 oktober bijeenkomst fase 5 Hoge Rijndijk (foto RBF)
  • 13 oktober bijeenkomst fase 5 Hoge Rijndijk (foto RBF)

13 oktober bijeenkomst fase 5 Hoge Rijndijk

28-9-2021 | De voorbereidingen voor de herinrichting van de Hoge Rijndijk zijn inmiddels in fase 4 beland. Nu gaat fase 5 (voorleggen concept schetsontwerpen) van start.
De gemeente organiseert op 13 oktober een fysieke (mits mogelijk) informatiebijeenkomst voor bewoners en belangenorganisaties. Het bestuur van de wijkvereniging zal bij deze bijeenkomst aanwezig zijn. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u die doorgeven aan bestuurslid John Molenaar.

De voorbereidingen voor de herinrichting van de Hoge Rijndijk zijn inmiddels in fase 4 beland. In fase 4 zijn inhoudelijke aanpassingen aan het concept schetsontwerp (3 varianten) uitgewerkt door het gemeentelijk projectteam. Waar mogelijk zijn de opmerkingen uit de eerdere fases hierin verwerkt.

Fase 5
Fase 5 (voorleggen concept schetsontwerpen) gaat nu van start. De gemeente organiseert op 13 oktober een fysieke (mits mogelijk) informatiebijeenkomst voor bewoners en belangenorganisaties. Tijdens deze informatiebijeenkomst leggen zij 3 concept schetsontwerpen voor. Ook is er de mogelijkheid om vragen te stellen over deze ontwerpen en reacties te geven op.

Het bestuur van de wijkvereniging zal bij deze bijeenkomst aanwezig zijn. Indien u input heeft voor het bestuur (vragen of opmerkingen) kunt u deze doorgeven aan John Molenaar.

Bijgevoegd vindt u de bewonersbrief die verstuurd is naar de bewoners met alle informatie (locatie, tijd, aanmelden) en een link naar de site van Doemee Leiden waar umeer informatie over dit projectkunt u vinden.