• Foto Bob Gouloze

Niet Anoniem

Af en toe ontvangt de wijkvereniging een anonieme brief. Vaak met klachten over de gemeente of de openbare ruimte. Dergelijke brieven kan de wijkvereniging niet in behandeling nemen. En ook geen terugkoppeling geven. Als u toch anoniem wilt blijven, vermeldt dit dan in uw brief. De wijkvereniging respecteert uw wens en zal uw naam niet openbaar maken.
Bestuur PBW