• RBF

Anoniem: Doe 't niet!

  • Anonieme reacties zullen door de webmaster van deze site niet geplaatst worden.
  • Anonieme brieven die de wijkvereniging ontvangt worden niet in behandeling genomen.

En zal dus ook geen terugkoppeling plaats kunnen vinden.
Als u toch anoniem wilt blijven, vermeld dit dan in uw brief. De wijkvereniging respecteert uw wens en zal uw naam niet openbaar maken.

Bestuur PBW