• Omwonenden Verdamstraat spreken van 'aantasting vertrouwen'

Omwonenden Verdamstraat spreken van 'aantasting vertrouwen'

15-8-2020 | Leidsch Dagblad.
De omwonenden van de Verdamstraat (Bewonersgroep Verdamstraat -Kernstraat- Burggravenlaan) kregen geen gelijk van de voorzieningenrechter. Woningcorporatie Ons Doel direct aan de slag met het bouwrijp maken van het terrein.

Artikel in het Leidsch Dagblad van 15 augustus 2020.

De plaatsing van zestien wooncontainers op het grasveld aan de Verdamstraat, mag doorgaan van de rechter. Daarom gaan gemeente en woningcorporatie Ons Doel direct aan de slag met het bouwrijp maken van het terrein in de Professorenwijk.

Dat laatste valt slecht bij buurtbewoners omdat ook de gemeentelijke bezwaarcommissie zich nog over de omstreden kwestie moet uitspreken. „De zoveelste aantasting van ons vertrouwen in de gemeente”, aldus wijkwoordvoerder Frans de Haan.
Door de grote behoefte aan woningen voor onder meer asielzoekers, voormalige daklozen en ook reguliere woningzoekenden, besloot de gemeente enkele jaren geleden om wooncontainers neer te zetten op drie plekken in de stad. Op één daarvan, aan de Sumatrastraat, moeten zestien containers weer verdwijnen om plaats te maken voor een appartementencomplex. De zoektocht naar een nieuwe stek bleek bepaald geen eenvoudige klus.

Verzet
Want op het moment eind vorig jaar dat de gemeente daarvoor de Verdamstraat aanwees, kwamen bewoners uit de directe omgeving massaal in verzet. Het stadsbestuur zag zich genoodzaakt om ook andere plekken in de stad te onderzoeken voor de containers.
Uiteindelijk bleek het grasveld nabij Fruinlaan, Kernstraat en Burggravenlaan toch de minst nadelige optie, beweerde de gemeente. „Dat onderzoek was zeer subjectief”, is de overtuiging van De Haan. „De gemeente veranderde tussentijds de spelregels. Er waren zeker zeven of acht locaties die beter uit de bus kwamen.”
Daarop spanden de bewoners een rechtszaak aan waarbij ze nu aan het kortste eind trekken. Volgens de rechter zijn er zeer zeker nadelige gevolgen voor de buurtbewoners. Maar, zo staat in de uitspraak: ’deze negatieve gevolgen zijn niet zo groot dat niet meer kan worden gesproken van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor de omwonenden. De aantasting van de privacy is beperkt.’

Brief
In een brief aan de gemeenteraad reageert verantwoordelijk PvdA-wethouder Marleen Damen direct op de uitspraak. De containers aan de Sumatrastraat worden komende maandag ontmanteld en vervoerd naar het Werninkterrein achter de Amphoraweg.
Daar blijven ze staan totdat bij de Verdamstraat enkele bomen zijn gekapt en een passende fundering gelegd. Komend najaar kunnen de containers dat hun laatste etappe door de stad afleggen naar het nieuwe onderkomen.

In de tussentijd moet de bezwaarcommissie van de gemeente dus nog wel een advies uitbrengen. Die commissie kwam gisteren bijeen en dat gebeurde vanwege de corona-voorschriften achter gesloten deuren. In september volgt het juridisch advies, maar dat is het stadsbestuur echter niet verplicht op te volgen.

Convenant
Wethouder Damen wil de komende weken eveneens gebruiken om met de buurt een convenant op te stellen. Daarin komt onder meer te staan dat bewoners de vrije hand krijgen om het resterende, tweederde deel van het grasveld naar eigen wensen in te richten. Ook komen er afspraken over het beheer en toezicht van de wooncontainers.

De Haan en medestanders houden toch een bittere smaak over aan het hele proces dat maanden werd vertraagd en de gemeente minimaal twee ton extra kostte. „Als de advocaat van de gemeente uitspraken doet als ’een mededeling aan bewoners is ook een vorm van participatie’, dan zegt dat al genoeg.”

Loman Leefmans (Lleefmans@mediadhuis.nl)