• Videobijeenkomst Het jaar van het dak was groot succes
 • Videobijeenkomst Het jaar van het dak was groot succes

Videobijeenkomst Het jaar van het dak was groot succes

27-6-2020 | Omdat het voor de toekomst echt belangrijk is om te verduurzamen organiseerde de bewonerswerkgroep Duurzaamheid op 22 juni de informatieavond 'Het jaar van het dak'.. Het doel van de avond was om mensen in de wijk te informeren over de mogelijkheden en enthousiast te maken om daadwerkelijk duurzame maatregelen te nemen. Meer dan 60 deelnemers namen er aan deel.

Er komen steeds meer onderzoeken met verontrustende resultaten over de gevolgen van de opwarming van de aarde. Veel mensen willen graag daadwerkelijk iets doen om dit tegen te gaan. De gemeente Leiden heeft dit jaar uitgeroepen tot 'Jaar van het Dak', dus dat was het thema van de avond.

Het webinar verliep succesvol. Er was veel belangstelling. De ca. 60 deelnemers konden kiezen uit vier ineressante workshops met kundige en boeiende sprekers. Er werd veel informatie gegeven om je als bewoner een stap verder te helpen om je woning daadwerkelijk te verduurzamen.
Bewoners in de wijk, die niet bij de avond waren maar wel interesse hebben kunnen altijd contact opnemen met de wijkambassadeurs duurzaamheid Maarten Stoffers en Wilma van Griethuizen.
Je kan ook terecht bij de sprekers zelf, hun organisaties of hun websites:

Daarnaast is ook het Duurzaam Bouwloket beschikbaar voor alle vragen over verduurzaming van je huis: zie www.duurzaambouwloket.nl of bel: 072-7433956.

Als vervolg op het Webinar zijn er nog diverse andere mogelijkheden:
Subgroepen
Je kunt je aansluiten bij één van de sub-werkgroepen die vallen onder de bewonerswerkgroep Duurzaamheid van onze wijk:
 • Groen:
  Hoe houden we onze wijk groen; hoe maken we onze wijk nog groener?
 • Techniek en beleid:
  Over technische en beleidsmatige aspecten van verduurzaming en energietransitie
 • Communicatie:
  Hoe bereiken we onze wijkgenoten?
 • Ouderen:
  Wat is mogelijk voor en door ouderen in de wijk?
 • Jongeren:
  Wat is mogelijk voor en door jongeren in de wijk?
 • Levensstijl:
  Hoe kunnen we onze hele manier van leven verduurzamen?
Informatie-avond met Duurzaam Bouwloket
Later dit jaar komt er een volgende informatieavond. Dan zal het duurzaam bouwloket nadere informatie geven over het verduurzamen van woningen en vertellen wat men nog meer voor ons als bewoners kan betekenen.

Namens de bewonerswerkgroep Duurzaamheid,
Wilma van Griethuizen