• Concept inrichtingsvoorstel. bron Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark Gemeente Leiden

LD kopt: Ruzie hockeyveld laait op

28-5-2020 | Ook hernieuwd voorstel verdeelt Professorenwijk.
De kogel is door de kerk. Na een inspraakronde van enkele maanden, komt de gemeente opnieuw tot de conclusie dat er een extra hockeyveld aangelegd kan worden in het Leidse Roomburgerpark. Dat leidt direct tot uitgebreide reacties van bewonersgroepen. ’Dit plan voldoet niet en heeft een negatieve invloed’.
Ook Sleutelstad gaat in op het nieuwe inrichtingsvoorstel Roomburgerpark.

De accommodaties van de tennisvereniging en de hockeyclub, die beide de naam Roomburg dragen, beslaan samen ongeveer de helft van het Roomburgerpark. De rest bestaat uit onder meer grasveldjes, waterpartijen, speeltuin en bosschages. Omdat de hockeyclub veel meer (potentiële) leden heeft dan de huidige drie kunstgrasvelden aankunnen, ligt er al geruime tijd een verzoek voor een vierde veld in het park.

Die aanvraag houdt de gemoederen in de Professorenwijk al jaren bezig. De gemeente wil wel, hockeyminnend Leiden ook, maar een aanzienlijke groep buurtbewoners keert zich er fel tegen. Meer verkeer en minder groen is kortweg hun bezwaar. Het ene inspraaktraject na het andere volgde, maar die brachten partijen niet of nauwelijks tot elkaar. Naar aanleiding van de meest recente ronde van gesprekken, werkgroepen, ontwerpsessies en peilingen, acht de gemeente de tijd nu rijp om wederom een vierde hockeyveld voor te stellen.

Dat moet gebeuren op de plek van de huidige speeltuin ’t Kasteel die daarvoor enkele tientallen meters opschuift. Verder wordt langs het park de Van Vollenhovenkade een groene laan en het schoolplein van de Lorentzschool een parkje. Het geheel is omschreven in totaal 99 pagina’s tekst en illustraties.

Voorspelbaar

De reacties zijn even snel als voorspelbaar. ’Dit plan voldoet volgens de Stichting Vrienden van het Roomburgerpark niet aan de voorwaarden die de gemeenteraad heeft gesteld. Ondanks de groencompensatiemaatregelen, die de stichting op zichzelf waardeert, is er een negatieve invloed op de biodiversiteit en gaat de ongestoorde parkbeleving achteruit. Bovendien zijn de kosten van minimaal 6,5 miljoen extreem hoog en veroorzaakt het plan veel overlast voor de buurt.’

Ook over de inspraakmethodes is de stichting niet te spreken. ’Er mocht alleen worden gepraat over plannen die de gemeente had bedacht.’ De Vrienden roept de gemeenteraad op om plannen voor een extra hockeyveld definitief te staken. En ook individuele buurtbewoners hekelen het feit dat de optie ’geen vierde veld’ bij de besprekingen ontbrak. Een van hen schrijft: ’de lichtmasten zullen op een afstand van vijftig meter van de huizen en appartementen worden geplaatst. Voor de 1200 bewoners zal de reeds bestaande licht- en geluidsoverlast alleen maar toenemen. En de voorgestelde afsluiting van de Van Vollenhovenkade zal ertoe leiden dat de nu al aanzienlijke parkeer- en verkeersoverlast rondom het park nog groter wordt.’

De gemeenteraad buigt zich later dit jaar over het park en het spreekt voor zich dat hockeyclub-bestuurslid Bas Pietersen wel verguld is met het voorlopige resultaat. ,,We zijn blij dat onze jarenlange roep is gehoord. Ik vind dat een mooie balans is gevonden tussen groen, sport en sociaal.’’

Dat de weerstand van omwonenden niet lijkt te zijn gebroken, begrijpt hij ook. ,,Een aantal mensen blijft fel gekant tegen de plannen, en dat is hun goed recht. Als we maar niet vergeten dat er ook heel veel mensen blij zijn.’’

Loman Leefmans
Bron Leidsch Dagblad Regio 28-5-2020