• foto: RBF
 • foto: RBF
 • foto: RBF
 • foto: RBF
 • foto: RBF
 • foto: RBF
 • foto: RBF
 • foto: RBF
 • foto: RBF
 • foto: RBF
 • foto: RBF
 • foto: RBF

De Bomenbond in LN: “Er komt geen vierde hockeyveld”

21-5-2020 | Dick de Vos geeft in het Leids Nieuwsblad van 21 mei namens de Bomenbond Rijnland zijn mening over de mogelijke komst van een vierde hockeyveld in het Roomburgpark. Hij doet dit naar aanleiding van eerdere uitlatingen van de voorzitter van LHC.

Leids Nieuwsblad 21 -5-2020 | LEIDEN – "Hockey is razend populair in Leiden, de vereniging krijgt een vierde veld in het park", stelt Bas Pietersen, voorzitter van LHC Roomburg in het LN van 14 mei. Vreemd, want we kennen die plannen nog niet. Pietersen spreekt hiermee in elk geval voor zijn beurt, gezien de voorwaarden die de gemeenteraad aan zo’n uitbreiding heeft gesteld. Een extra hockeyveld kan er namelijk alleen komen als de biodiversiteit en de ecologische waarden aantoonbaar worden uitgebreid, de klimaatadaptatie aantoonbaar wordt verbeterd en de prettige parkbeleving tenminste gelijk blijft of wordt verbeterd.

Dick de Vos namens de Bomenbond Rijnland: "Biodiversiteit is een samenvoeging van 'biologisch' en 'diversiteit'. Het gaat dus om de verscheidenheid aan planten, dieren in een gebied. In het algemeen geldt: hoe groter een gebied, hoe meer soorten je er vindt. Om de biodiversiteit te laten toenemen, zou in elk geval het aantal vierkante meters onverhard gebied in het Roomburgerpark erop vooruit moeten gaan. Maar door de nieuwe plannen wordt het park juist kleiner, en intensiever gebruikt.
Er gaan ook verschillende oude bomen verdwijnen. Er komen dan wel weer jonge bomen voor terug, maar het duurt weer minstens 50 jaar voor die weer nest- en schuilgelegenheid gaan bieden aan bijvoorbeeld boomkruiper, bosuil, boomklever, groene specht en tal van vleermuizen. Allemaal dieren die nu in het Roomburgerpark voorkomen.
Wij denken dat de biodiversiteit er eerder op achteruit zal gaan, dan toenemen. Over de klimaatadaptatie is veel te zeggen. Het lijkt ons dat aanleggen van een extra hockeyveld van kunstgras in elk geval zal leiden tot meer hittestress. Ook de effecten op het waterverbruik zijn ons nog niet duidelijk.
Dan het derde criterium: de ongestoorde parkbeleving: die zal eerder afnemen dan toenemen. De hockeyclub wijst telkens op de groeibehoefte vanuit de ledengroei. Daarvoor zou dan een stuk openbaar park moeten worden opgeofferd. Echter, de natuurliefhebbers kunnen andersom geredeneerd precies hetzelfde claimen.
Kortom: de nieuwe inrichting voldoet geen van de drie criteria van het amendement. Wij vertrouwen erop dat het college dit inziet en dat het vierde hockeyveld er niet komt. Als de gemeenteraad zichzelf serieus neemt…”

Bron: Leids Nieuwsblad van 21 -5 2020