• Deel van de rugzakken
  • MBS aan he werk
  • Rugzakken verzendklaar

Rugzak vol Plezier groot succes!

De actie een Rugzak vol is een enorm succes geworden. Meer dan 600 rugzakjes zullen naar Because we Carry gebracht worden. Grote dank aan alle kinderen en ouders die mooie en coole rugzakjes leverden en de organisatietjes die hebben bijgedragen aan die succes.

Grote dank ook aan Sportr (zij hebben een paar honderd rugzakjes gedoneerd) en het Motorhuis Leiden dat een bus ter beschikking stelt om de 600+ rugzakken naar BwC te kunnen brengen.
Het succes was zo groot dat er veel meer is opgehaald dan alleen op Lesbos uitgedeeld kan worden. Dus stuurt BwC ook naar de andere eilanden. De kosten zijn daardoor wel veel hoger geworden. Heb je geen rugzakje kunnen brengen of wil je graag nog iets extra’s doen, een -kleine- bijdrage in de transportkosten naar Griekenland wordt bijzonder op prijs gesteld.

NGO Because we Carry (BwC)zette deze actie op touw voor de kinderen van de gevluchte mensen op Lesbos. Deelnemers aan deze actie verzamelden speelgoed in een rugzak.Tennisclub Roomburg, hockeyclub Roomburg, speeltuin de Speelschans, kinderopvang ’t Kasteel, het Bonaventura Burggravenlaan en de Lorentz-, st. Joseph-, de Joppenszschool vroegen hun leden en leerlingen om rugzakjes met speelgoed op 1 en 2 mei naar de hockeyclub te brengen.

Namens alle kinderen op Lesbos en andere eilanden bedankt voor jullie bijdrage