• Vergunning verleend voor plaatsing mobiele woonunits Verdamstraat

Vergunning verleend voor plaatsing mobiele woonunits Verdamstraat

19-4-2020 | Op 15 april jl. heeft het college van B&W van de gemeente Leiden de vergunning voor het plaatsen van de woonunits aan de Verdamstraat verleend.

Nadat het voornemen voor deze plaatsing in december bekend was gemaakt, hebben bewoners van de Verdamstraat en omgeving in januari 21 alternatieve locaties aangedragen. Deze locaties zijn door de gemeente onderzocht op eventuele geschiktheid, waarbij er één locatie, aan de Octavialaan, als alternatief overbleef. Het college heeft vervolgens beide locaties beoordeeld en de Verdamstraat als meest geschikt bevonden. Voornaamste afwegingen hierbij waren dat keuze voor de Octavialaan en een nieuw te starten participatieproces een vertraging van minimaal vier maanden en veel extra kosten met zich mee zouden brengen, aldus wethouder Damen.

Met het verlening van de vergunning is de bezwaarperiode van zes weken ingegaan. Het bouwrijp maken start in mei/juni. De woonunits kunnen dan in juli/augustus worden geplaatst. Het woonrijp maken van de grond eromheen gebeurt in augustus-oktober. De bewonersgroep van de Verdamstraat en omgeving hebben al aangegeven bezwaar te zullen aantekenen, zie elders op de website.

Voor meer informatie, zie de projectpagina www.leiden.nl/woonunits