• Foto Sleutelstad.nl, Chris de Waard

Verplaatsing containers uitgesteld tot zomer

6-3-2020 | Zowel het Leidsch Dagblad als Sleutelstad.nl plaatsten een bericht dat de komst van de woonunits naar het veldje aan de Verdmstraat is uitgesteld tot de zomer.

Leidschdagblad 6 maart 2020/Regio
Uitstel van containers

VVD verbaasd over trage reactie

LEIDENDe plaatsing van zestien wooncontainers op een grasveldje aan de Verdamstraat is tot de zomer uitgesteld. Dat heeft het stadsbestuur gisteravond bevestigd, tot grote verbazing van het VVD-raadslid Maarten de Crom. Hij had net een reeks vragen over het controversiële onderwerp gesteld, maar in de antwoorden stond niets over een vertraging. ,,Dit is toch vreemd.’’

Het stadsbestuur, en dan in het bijzonder PvdA-wethouder Marleen Damen, wist al in 2017 dat de wooncontainers aan de Sumatrastraat daar weg moesten. Toch begon pas vorig jaar een zoektocht naar een nieuwe plek. De haast die daaruit voortvloeide, zorgde eerst voor onrust bij bewoners aan de Valeriusstraat en daarna rond de Verdamstraat. Ze voelden zich overvallen, concludeert De Crom op basis van de antwoorden die hij van het stadsbestuur ontving. ,,Wat mij vooral opvalt is dat het college inderdaad erg laat in actie is gekomen.’’

De stijgende woningbehoefte en de komst van veel vluchtelingen noopte Leiden tot niet alledaagse maatregelen, vier jaar geleden. Op drie plekken in de stad werden wooncontainers gestationeerd. Het betrof de Voorschoterweg, de Wassenaarseweg en de Sumatrastraat.

Van die laatste plek was bekend dat de zestien containers daar in het voorjaar van 2020 weer moesten verdwijnen, om plaats te maken voor een nieuwbouwproject. Desondanks duurde het tot begin 2019 voordat de gemeente op zoek ging naar een andere stek.

Dat bleek bepaald geen zorgeloos ritje. Eerst werd een veld aangewezen tussen de Vijf Meilaan en de Valeriusstraat in Zuidwest. Buurtbewoners kwamen ertegen in opstand. Mede daardoor zocht de gemeente verder om uiteindelijk bij het grasveld uit te komen dat wordt omzoomd door Verdamstraat, Burggravenlaan en Kernstraat. En ook daar ontmoette de gemeente bijzonder veel weerstand bij buurtbewoners.

Dat het stadsbestuur zo laat aan de zoektocht begon, vindt De Crom ’onbegrijpelijk op zo’n politiek gevoelig dossier.’ De Crom vreesde al dat als de containers uit nood nog wat langer aan de Sumatrastraat blijven staan en Leiden daar stevig voor moet dokken.

Volgens het stadsbestuur leek een periode van een jaar aanvankelijk lang genoeg op een nieuwe plek te vinden. ’Het college is van mening dat er binnen dit tijdsbestek een heel zorgvuldige procedure is doorlopen’, zo schrijft het stadsbestuur aan De Crom. Maar burgemeester en wethouders erkennen wel dat ze pas laat het besluit over de Verdamstraat naar buiten brachten. ’Het noopte tot het snel beleggen van bewonersavonden vlak vóór de kerst.’

Momenteel worden dus nog enkele alternatieve plekken onderzocht, is een klankbordgroep van bewoners geformeerd, zijn burgemeester Henri Lenferink en wethouder Marleen Damen bij bewoners op bezoek geweest en worden de procedures nogmaals uitgelegd aan iedereen die het horen wil. Wethouder Damen geeft volgende week tekst en uitleg over het uitstel.
Bron Leidsch Dagblad.