Maandelijkse Interkerkelijke inzameling van oud papier Zeemanlaan stopt per direct!

Helaas zien we ons genoodzaakt om te stoppen met de maandelijkse inzameling voor het goede doel. Vanaf heden (24-2-2020) wordt helaas geen vergoeding meer gegeven voor het oud papier.

Iedereen die de afgelopen 39 jaar oud papier gebracht heeft:
Hartelijk dank!
Namens de kerken in de Professorenwijk,
Astrid Krispijn.