• bron Sleutelstad.nl

Duizenden extra panden mogen zonnepanelen

Met de nieuwe regeling en de daarbij behorende kaart wil de gemeente beter inzichtelijk maken welke mogelijkheden er zijn voor het al dan niet vergunningsvrij aanleggen van zonnepanelen op Leidse daken. De voorgestelde wijziging wordt zes weken voor inspraak vrijgegeven. Daarna gaat het voorstel naar de gemeenteraad voor verdere besluitvorming.

Kort gezegd zijn zonnepanelen voortaan toegestaan zolang ze niet zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte. Vooral in het centrum en de zogeheten zuidelijke schil waar een beschermd stadsgezicht geldt, gaat dat veel schelen. Er zijn in zone 2, de blauwe delen op het kaartje, 2.275 adressen bijgekomen waar onder voorwaarden zonnepanelen geplaatst mogen worden. In de groene gebieden mag plaatsing in principe altijd. Daar geldt dat de bewoners van 3.400 extra adressen voortaan zonnepalen op hun dak mogen leggen. In de rode gebieden blijft het neerleggen van zonnepanelen vooralsnog onmogelijk, maar als er in de toekomst panelen in productie komen die niet zichtbaar zijn, dan kan dat veranderen. Bron: Sleutelstad.nl