• Foto RBF

Bewonersgroep Verdamstraat stuurt brief aan gemeente

8 februari 2020 |De bewonersgroep Verdamstraat heeft in een brief aan het stadsbestuur enkele nieuwe bezwaren aangevoerd FC tegen de geplande komst van zestien wooncontainers op het speelveld in hun wijk. Andere bouwplannen in de buurt en mogelijke bodemverontreiniging van het veld zijn er daar twee van. ’Het huidige inrichtingsplan is voor omwonenden hoogste bezwaarlijk’, zo eindigt de brief.

Leiden wil zestien wooncontainers neerzetten op het veld dat wordt omringd door Burggravenlaan, Verdamstraat en Kernstraat. Buurtbewoners zijn daar fel op tegen en hebben zowel verbaal, tijdens eerdere bijeenkomsten, als schriftelijk een reeks bezwaren geuit. Zo is er weinig tot geen inspraak mogelijk, komen de containers te dicht op de appartementenblokken aan de Burgravenlaan te staan, en gaat een van de weinige speelgelegenheden in de buurt deels verloren.

Daar komen nu nieuwe grieven bij. Zo worden momenteel bouwplannen ontwikkeld voor de zogeheten Colijn-locatie aan de Hoge Rijndijk en voor het benzinestation aan het begin van diezelfde straat. Verder is het Stedelijk Gymnasium met een uitbreiding bezig en komt er mogelijk een nieuw kunstgrasveld in het Roomburgerpark. Volgens buurtbewoners neemt dus de ’sociale drukte’ in de wijk toe en het aantal vierkante meters groen af.

Metaal
Verder vraagt de bewonersgroep zich af of de gemeente wel serieus andere plekken in de stad wil onderzoeken, als alternatieve stek voor de zestien containers. Rond de Verdamstraat bestaat de indruk dat Leiden koste wat het kost wil vasthouden aan de beoogde locatie bij hun in de straat. Wat ook nog speelt, is dat er volgens de omwonenden de bodem van het speelveld is vervuild met onder meer verschillende soorten metalen.

Later dit voorjaar beslist het stadsbestuur of de wooncontainers desondanks bij de Verdamstraat worden neergezet.

Bron: Leidsch Dagblad 7-2-2020