• Foto: Hospice Issoria
  • Foto: Hospice Issoria

Hospice Issoria

23-1-2020 | Medewerkers van Hospice Issoria zoeken steeds opnieuw naar de vraag of behoefte van de gast en kijken hoe ze daar het beste op in kunnen spelen. Het behalen van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven in de laatste levensfase is het motto. Hospice Issoria drijft voor een groot deel op vrijwilligers en is altijd wel op zoek naar nieuwe mensen voor hand- en spandiensten.

Hospice Issoria, gevestigd aan de Burggravenlaan 11, probeert voor mensen in de laatste levensfase, en voor hun naasten, een omgeving en omstandigheden te scheppen die de thuissituatie zo dicht mogelijk benaderen. Gasten -zo noemt Issoria de bewoners- kunnen vanuit eigen regie hun dag invullen.

Extra vrijwilligers voor de dagelijkse zorg bijvoorbeeld, maar soms wordt er ook gezocht naar mensen die graag tuinieren of koken.
Mensen met een groot hart, maar ook met een paar praktische handen voor het verrichten van allerlei huishoudelijke klussen. Mensen die verantwoordelijkheid durven nemen voor wat ze aangaan: vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend.
Vrijwilligers moeten minimaal inzetbaar zijn voor 1 dienst van 4,5 uur in de week en daarnaast ook voor 1 weekenddienst per maand.

Wij vragen geen specifieke achtergrond of vooropleiding van een vrijwilliger, wel een open en flexibele houding. Uiteraard zorgt Issoria voor interne scholing.
Enthousiast of nieuwsgierig?
Bel (071 5142275) of stuur een mailtje via info@issoria.nl en maak een keer een afspraak om te kijken/voelen wat werken in een hospice kan betekenen.

Op onze website is meer informatie te vinden en te beluisteren