• actiegroep ‘Speelveld Groen’

Actiegroep Speelveld Groen opgericht: ‘Groen was de afspraak’

15-1-2020 |Als reactie op de plannen van de gemeente Leiden om 16 woonunits te plaatsen op het groene speelveld aan de Verdamstraat-Fruinlaan hebben bewoners de actiegroep ‘Speelveld Groen’ opgericht.

Stukje bij beetje verdwijnen steeds meer groen en speelmogelijkheden in de wijk. Door het plan van de gemeente Leiden om op het speelveld 16 woonunits te stapelen gaat uiteindelijk de helft van het speelveld verloren. Sport en spel wordt op deze locatie daardoor niet meer mogelijk. Het plan van de gemeente gaat in tegen het ontwerp van de wijk, het huidige bestemmingsplan en de afspraken met bewoners.
En dat is jammer, want er zijn genoeg geschikte alternatieven binnen en buiten de wijk te vinden. Eén van de doelen van de actiegroep is dan ook samen met de gemeente de goede alternatieven serieus te onderzoeken.

Veilig spelen in de toekomst
Het speelveld is nu een belangrijke sport- en ontspanningsplek voor alle kinderen in onze wijk en voor de omliggende scholen en kinderopvangcentra. Nu ook het speelveld en de speeltuin in het Roomburgerpark hun toekomst niet zeker zijn en er voor de speelruimte bij de Lorentzschool ook (be)bouwplannen zijn, wordt het belangrijk om de laatste stukjes vrije ruimte in onze wijk ook echt vrij en groen te houden. 

Iedereen heeft recht op een woning
De actiegroep Speelveld Groen heeft geen bezwaar tegen de bijzondere doelgroep waarvoor 12 van de in totaal 16 units bedoeld zijn. Wij delen het idee dat iedereen recht heeft op een fijne woning. De actiegroep Speelveld Groen is van mening dat er, zowel binnen als buiten de wijk, voldoende alternatieve locaties zijn, om de woonunits die nu aan de Sumatrastraat staan, neer te zetten. 

Afspraak is afspraak
Over het behoud van het speelgroen had de gemeente eerder hetzelfde idee als veel omwonenden van het veld. Er zijn namelijk na de bouw van de appartementencomplexen goede afspraken op papier gezet over behoud van het speelveld. De gemeente schendt deze afspraak en haar eigen bestemmingsplan nu door de plaatsing van de woonunits. 
Voor een grote groep omwonenden zijn de plannen van de gemeente aanleiding om actie te ondernemen. Bent u tegen plaatsing van de woonunits op het veld aan de Verdamstraat – Fruinlaan en wilt u op de hoogte gehouden worden door de Actiegroep Speelveld Groen? Of heeft u tips voor de gemeente voor een goede locatie? Stuur dan een e-mail naar speelveldgroen@gmail.com