Reactie op protest mobiele woonunits

Naar aanleiding van de bijeenkomsten over de tijdelijke woningen zonden Paul Juten en Nynke Smits een persoonlijke reactie onder de titel:
Van “woonschaamte” tot trots op onze wijk

Het protest van 16 december tegen het plaatsen van 16 mobiele woonunits op het veldje tussen Verdamstraat en Burggravenlaan had wel een terecht punt voor wat betreft de zeer late uitnodiging voor de informatieavond van de kant van de gemeente (slechts een week tevoren). De kwalificatie ”als een dief in de nacht” is dan ook wel begrijpelijk. De negatieve sfeer op de informatieavond werd door de groep actievoerders flink aangewakkerd, met veel interrupties vanuit het publiek, op het onfatsoenlijke af. De enkeling die openlijk een afwijkende mening durfde te uiten werd door de menigte weggehoond.
In de oproep van de actievoerders werd voor de te plaatsen houten units - bedoeld of onbedoeld - ten onrechte de term ‘containers’ gebruikt, wat een negatieve lading heeft. Deze term werd helaas klakkeloos overgenomen door het Leids Dagblad en Sleutelstad TV.
Iedereen die vooruitkijkt kan zien dat wij in een snel veranderende wereld leven waarin de zekerheden wegvallen en toekomstperspectieven, zeker voor sociaal zwakkeren, niet erg rooskleurig zijn. Gezien de komende klimaatmaatregelen en de problemen op de woningmarkt zullen we allemaal een stapje terug moeten doen in onze comfortzone. Des te meer doet het pijn te zien dat in onze zo exclusieve en economisch sterke wijk men zich op deze manier manifesteert. Wij hadden van onze wijkbewoners meer begrip voor de problematiek van de woningzoekenden verwacht, en meer steun voor het streven van de gemeente naar een meer “inclusieve” samenleving.
Het was dan ook hartverwarmend om op de tweede informatie avond van 19 december veel andere geluiden te horen, met positieve ervaringen en inventieve aanbevelingen, die voor B&W bemoedigend zullen zijn en onze toekomstige buurtgenoten tonen dat zij welkom zijn. Laten wij ook hier onze sterkte tonen.

Paul Juten, Fruinlaan 14
Nynke Smits, Fruinlaan 16