• Julius Caesarbrug  op- en afrit (Foto: RobBeurseFotografie)
  • Fase 1
  • Fase 2
  • Definitief ontwerp aanpassingen.

Werkzaamheden Julius Caesarbrug van start

9-7-2020 | De veiligheid van de fietsoversteek van de Juilus Caesarbrug wordt aangepakt. De ruimte tussen de brug en de Kanaalweg wordt vlakker zodat fietsers meer ruimte hebben om af te remmen en zich op te stellen voor de verkeerslichten Op 27 juli 2020 gaan de werkzaamheden van start.

De werkzaamheden
Om deze ruimte te creëren wordt de Kanaalweg bij het kruispunt met de brug iets verschoven.

Planning, fasering en bereikbaarheid
De werkzaamheden worden in drie fasen uitgevoerd. Om het werk goed en veilig uit te voeren worden het fietspad en de rijbaan op diverse momenten afgesloten. De Julius Caesarbrug is gedurende fase 1 en 2 afgesloten voor fietsers en voetgangers.

Fase 1
Maandag 27 juli 07:00 uur t/m vrijdag 7 augustus 16:00 uur
Verleggen van het fietspad tussen de Kanaalweg en de parallelweg ter hoogte van de Julius Caesarbrug.
Tijdens fase 1 is het fietspad langs de Kanaalweg afgesloten tussen het Van Vollenhovenplein en de Roomburgerlaan. Fietsers van en naar Roomburg worden omgeleid over de parallelweg van de Kanaalweg en kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik maken van de Wilhelminabrug of de Kanaalbrug. De Kanaalweg blijft in deze fase bereikbaar voor doorgaand auto- en vrachtverkeer.
Fase 2
Maandag 10 augustus 07:00 uur t/m vrijdag 28 augustus 16:00 uur
Vernieuwen van het asfalt van het fietspad en de rijbaan op de Kanaalweg

Om het plan te realiseren, worden bomen verplant. Eén boom moet worden verkapt, hiervoor komt een andere boom in de plaats. De verschuiving gaat ten koste van groen. Ter compensatie is, gekozen voor kwaliteitsverbetering.
Tijdens fase 2 is de Kanaalweg ook afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt met borden omgeleid over de Hoge Rijndijk, Utrechtsebrug, Plantagelaan, Levendaal, Lammenschansweg en v.v.
Fase 3
Najaar 2020
Verplanten boom naar definitieve locatie en aanbrengen plantenvakken. In deze fase is geen hinder voor verkeer. De werkzaamheden zijn afhankelijk van het weer. Het kan gebeuren dat de planning door weersomstandigheden uitloopt. Ook onverwachte zaken bij de uitvoering in het werk kunnen invloed hebben op de planning.
Hulpdiensten kunnen de werkzaamheden altijd passeren.

Vragen en informatie over het project
Wilt u naar aanleiding van deze brief of tijdens de werkzaamheden iets vragen? Stel dan uw vraag via het e-mailadres: renske@trentoo.nl. Ook kunt u bellen of een Whatsapp sturen naar Renske Heijker, de omgevingsmanager van AW Vessies Infra. Zij is telefonisch bereikbaar op werkdagen via het mobiele nummer 06 30 63 60 50.
Voor algemene vragen over het project kunt u terecht bij de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.