• Julius Caesarbrug (Foto: RobBeurseFotografie)
  • Julius Caesarbrug  op- en afrit (Foto: RobBeurseFotografie)
  • Definitief ontwerp aanpassingen.

Julius Caesarbrug wordt veiliger

15-11-2019 | De gemeente Leiden wil de verkeersveiligheid bij de fietsoversteek van de Juilus Caesarbrug over de Kanaalweg vergroten. Op 8 november is daarover een bewonersbrief verschenen

Om de verkeerssituatie veiliger te maken wordt de ruimte tussen de brug en de Kanaalweg vlakker zodat fietsers meer ruimte hebben om af te remmen en zich op te stellen voor de verkeerslichten. Om deze ruimte te creëren wordt de Kanaalweg bij het kruispunt met de brug iets verschoven. Inmiddels is het definitief ontwerp gereed. De foto van het definitieve ontwerp staat hiernaast. U kunt het ontwerp ook bekijken in bijgaande link naar de pdf..

Om het plan te realiseren, worden bomen verplant. Eén boom moet worden verkapt, hiervoor komt een andere boom in de plaats. De verschuiving gaat ten koste van groen. Ter compensatie is, gekozen voor kwaliteitsverbetering.

De werkzaamheden zullen naar verwachting in het voorjaar van 2020 aanvangen.