• Foto: Frans Hoek

Update wijksportpark Roomburg

15-11-2019 | Vanuit de gemeente hebben wij vernomen dat het college van B&W op 12 november een voorstel bespreekt om te komen tot een inrichtingsplan voor Wijksportpark Roomburgerpark. Dat lijkt een concrete volgende stap. Nader bericht volgt als bekend is welk besluit het college heeft genomen.

In het verlengde van dit thema is het beleidskader Sport en Gezondheid in de belangstelling geweest. De gemeenteraad heeft een aantal moties aangenomen, de motie ‘Kan het rustiger groen’ is verworpen. Met in achtneming van de moties is het beleidskader met algemene stemmen aangenomen. Een verslag van de vergadering vindt u hier.