• Unieke debatavond (Foto: RobBeurseFotografie)
  • Vlnr: Rinny Kooi, Ronald Stokkel en Ad van der Waals (Foto: RobBeurseFotografie)
  • Oud-voorzitter Thomas van Duin leidde het debat (Foto: RobBeurseFotografie)
  • Een kleine, maar geïnteresseerde groep wijkbewoners (Foto: RobBeurseFotografie)
  • Terugblik via de eerste Wijkkranten. (Foto: RobBeurseFotografie)
  • (Foto: RobBeurseFotografie)

Unieke debatavond: Interactie gemeente en wijkbewoners noodzakelijk

Als afsluiting van de viering van ons 25-jarigjubileum werd donderdag 26 september in de aula van de St. Joephschool een uniek wijkdebat gehouden. Centraal in dit debat stonden verleden, heden en toekomst van belangenbehartiging.

Een kleine, maar geïnteresseerde groep wijkbewoners luisterde naar een gesprek onder leiding van oud-voorzitter Thomas van Duin. Bestuurslid (secretaris) van het eerste uur Ronald Stokkel, blikte samen met oud bestuursleden Rinny Kooi en Ad van der Waals terug op het ontstaan van de wijkvereniging en de issues die de gemoederen hebben beziggehouden door de jaren heen.
Er waren twee wethouders uitgenodigd om deel te nemen, maar Fleur Spijker, ook wijkgenoot, moest bij een commisievergadering aansluiten. En Martine Leeuwis is vorige week afgetreden. Raadslid en partijgenoot van Spijker, Antje Jordan, nam de honneurs waar. Zij refereerde onder meer aan het toenemend belang voor de gemeente van het betrekken van mensen en erkende dat daar nog veel geleerd moet worden. Ze herkende de kritiek dat nu vaak gesuggereerd wordt dat er inspraak mogelijk is, terwijl dat feitelijk niet zo is. "Dat moet beter. Met de uitdagingen van de toekomst: de energietransitie en de omgevingswet zal er de komende jaren intensief contact nodig zijn tussen bewoners en gemeente." Nog genoeg uitdagingen voor komende besturen van de wijkvereniging dus.