• Vrienden van het Roomburgerpark verbaasd over Beleidskader Sport en Gezondheid

Vrienden van het Roomburgerpark verbaasd over Beleidskader Sport en Gezondheid

Tot verbazing van de Vrienden van het Roomburgerpark lijkt het Beleidskader Sport en Gezondheid geheel voorbij te gaan aan het amendement over het Roomburgerpark dat de Gemeenteraad op 20 juni heeft aangenomen. Op 5 september bespreekt de raadscommissie Onderwijs en Samenleving dit beleidskader.

Op 5 september bespreekt de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving het Beleidskader Sport en Gezondheid (zie de​​website van de Gemeenteraad​). Dit is op 19 juli vastgesteld door het College. Tot verbazing van de Vrienden van het Roomburgerpark lijkt het beleidskader geheel voorbij te gaan aan het amendement over het Roomburgerpark dat de Gemeenteraad op 20 juni heeft aangenomen. Hierin wordt de aanleg van een vierde veld voor Hockeyvereniging Roomburg aan strenge voorwaarden gebonden.

Op de vorige versie van de beleidsnota kwamen in het afgelopen voorjaar 117 inspraakreacties. Veel insprekers zijn verbaasd dat zij tot de dag van vandaag geen inhoudelijke reactie hebben ontvangen. Toch blijken de raadsstukken een ​​inspraakbijlage​ te bevatten met inhoudelijke reacties.
Bestudering van de Gemeentewebsite leert dat het Beleidskader op 19 juli is vastgesteld door het College (​zie Collegebesluiten 19 juli​), met de cryptische tekst “later openbaar gemaakte besluiten”.
In de Stadskrant, persberichten en nieuwsberichten van de Gemeente is er verder niets over te vinden. Het complete dossier is alleen te vinden bij de​​stukken van de Raadscommissie van 5 september​. Wij zijn zelf niet te spreken over deze gang van zaken: de Gemeente levert midden in de zomervakantie de nieuwe nota af en vervolgens geeft zij er geen enkele ruchtbaarheid aan, ook niet bij degenen die eerder hebben ingesproken op dit Beleidskader. Met extra veel aandacht hebben we de passages over de uitbreiding van de hockeyclub en Wijksportpark Roomburg gelezen. Hierin wordt nog steeds gepraat over een haalbaarheidsonderzoek dat gaande zou zijn en over uitbreiding van de hockeyclub met twee velden.
In werkelijkheid is het haalbaarheidsonderzoek al lang afgerond en zijn de aanbevelingen van het onderzoek niet overgenomen door de Gemeenteraad. De Gemeenteraad nam op 20 juni een amendement aan waarin nog slechts sprake is van één extra hockeyveld. Dit mag alleen worden aangelegd in Wijksportpark Roomburg indien dit wordt gerealiseerd met uitbreiding van biodiversiteit en ecologische waarden, en met behoud van de ongestoorde prettige parkbeleving. Indien dit niet mogelijk is met vier hockeyvelden, dan moet Wijksportpark Roomburg worden gerealiseerd met de bestaande 3 hockeyvelden met dezelfde groene randvoorwaarden. Over het amendement is in de nieuwe versie van het Beleidskader geen woord te vinden. Hoe is dit met elkaar te rijmen? Tijdens de Commissievergadering van 5 september is er gelegenheid tot inspreken. De nota wordt inhoudelijk besproken in de Raadscommissie op 26 september en vermoedelijk ter besluitvorming voorgelegd aan de Gemeenteraad op 17 oktober. Meer informatie vindt u op onze website
Vrienden van het Roomburgerpark