• Open repetitieavond Klein Leids Liederenkoor

Open repetitieavond Klein Leids Liederenkoor

Het Klein Leids Liederenkoor houdt een open repetitieavond op 18 september a.s. Als u wilt komen, neem dan even contact op met Martina Borghmans: telefoon: 06 81391009 - email: martina.borghmans@ziggo.nl.


Vanaf 4 september biedt de Petruskerk iedere woensdagavond oefenruimte aan het Klein Leids Liederenkoor in het parochiezaaltje, links van de kerk. Het Klein Leids Liederenkoor is geen kerkkoor, maar wel een koor dat door een flink aantal koorleden sterk verbonden is met onze wijk. Het is 16 jaar geleden opgericht door onder andere een medewijkbewoner.

Het koor heeft een enthousiaste, jonge dirigent: Harm Huson.
Hij vindt het koor helemaal niet zo klein meer als de naam doet vermoeden: op dit moment 25 leden.
We zingen vierstemmig wereldlijke liederen van diverse tijden, regio's en genres. Meestal a capella en soms begeleid. Gedurende het jaar verzorgen we regelmatig optredens in en rond Leiden. Wij vinden het daarbij leuk en belangrijk om vooral plezier te hebben in het zingen en dat ook uit te stralen.

Het koor kan nog een aantal extra zangers goed gebruiken. Met name extra tenoren zijn zeer welkom.
Wilt u lekker dichtbij in uw eigen wijk meezingen, dan bent u van harte welkom voor een nadere kennismaking met dit gezellige koor.

Meer informatie over ons koor vindt u op de website : www.kllk.nl.