• Bestel hier uw Wijkfeestkaarten

Bestel hier uw Wijkfeestkaarten

Kaarten voor het Wijkfeest kosten € 5,00 per stuk.
U kunt ze als volgt bestellen:

1. Maak het bedrag (aantal kaarten x € 5,00) over op
  • NL79 INGB 0005 5676 59 t.n.v. vereniging Professoren en Burgemeesterswijk
2. Vermeld daarbij:
  • Aantal kaarten wijkfeest
  • Naam en adres
De kaarten worden dan bij u in de bus gedaan!

De kaarten zijn natuurlijk ook verkrijgbaar op 14 september aan de zaal.