• Foto: FransHoekFotografie

Update Park Roomburg

9 mei 2019

Inspreekavond over Roomburgerpark

Op donderdag 9 mei vond bij de gemeente de inspraakavond plaats over de plannen voor het Roomburgerpark en het Trigon-terrein.

Er was veel belangstelling voor, de tribune en de trouwzaal zaten vol. Er waren 29 insprekers en de zitting duurde tot 12 uur. Een groot deel van de sprekers sprak over het belang van het behoud van groen en biodiversiteit. Maar ook woongenot, belang van hockey- en tennisvelden, woningen voor ouderen en de belangen van Trigon kwamen aan bod.

Naast een herhaling van alle bekende standpunten waren er veel opmerkingen over het proces en met name ‘niet gehoord zijn'. Dat laatste kwam duidelijk over bij de commissie, er werd af en toe op doorgevraagd. U kunt alle insprekers terug kijken via deze link     

De wijkvereniging heeft dezelfde punten naar voren gebracht als eerder in het inspraakproces. Deze tekst kunt u lezen in onderstaande link: Inspreken van ProfBurgwijk op 9 mei 2019.
(Deze is ook naar de griffie gestuurd voor verspreiding in de commissie.)

De volgende stap is raadsvergadering op 6 juni.