• Extra nieuwsbrief ouderencontact

Extra nieuwsbrief ouderencontact

Er is een extra nieuwsbrief uitgekomen van Ouderencontact. Hierin leest u informatie over twee belangrijke onderwerpen.

Het Ouderenberaad Zuid-Holland heeft een tijd geleden al contact met ons gezocht in de aanloop naar een bijeenkomst in onze wijk. Het onderwerp, keuzes in de laatste levensjaren, is voor ons allemaal van belang.
Door middel van de bijgesloten pfd-file “bijeenkomst 14 mei”  breng ik  de bijeenkomst graag onder uw aandacht. De organisatie hoopt dat u zich wilt aanmelden, per mail of telefonisch.

Via de krant heeft u vast begrepen dat er veel onrust is over het “Wijksportpark Roomburg” en alle veranderingen die daarmee samenhangen.
Voor het Ouderencontact is een belangrijke consequentie dat het Trigonterrein, waar onze wekelijkse bijeenkomsten plaats vinden en waar we hopen ooit een keer gebruik te kunnen maken van de ruimte voor woningen voor ouderen, voor een Knarrenhof of vergelijkbare woonvorm, in beslag genomen dreigt te worden door een groot kunstgras hockeyveld.
Donderdagavond is er gelegenheid tot inspreken bij een commissie vergadering over dit onderwerp in het stadhuis. Omdat wij als Ouderencontact van die gelegenheid gebruik willen maken, vinden we dat u daarvan op de hoogte moet zijn. Bijgesloten treft u de tekst aan die we voor deze gelegenheid schreven.
Diegenen die geregistreerd staan als betrokkenen bij de ontwikkeling van een Knarrenhof in de wijk informeerden we al eerder.