• bron foto: gemeente

Update driehoek Lammenschans

3-5-2019. Op 9 januari heeft de informatiemarkt van de Lammenschansdriehoek plaatsgevonden waar de conceptversie van de Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek 2019 werd gepresenteerd.

Ondertussen is het document afgerond en in te zien via: https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/werkzaamheden-in-leiden/bouwen-aan-de-stad/lammenschansdriehoek/update-ontwikkelstrategie/
Wij willen u hierbij dan ook informeren dat het college onlangs besloten heeft de update van de Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

Het document zal in de raadscommissie van 16 mei a.s. behandeld worden.
Hopelijk heb ik u hiermee voldoende geïnformeerd, mochten er nog vragen zijn dan hoor ik deze graag.