Lezing Leidse professoren en burgemeesters

Op woensdag 17 april wordt een lezing gehouden door Lodewijk Kallenberg over Leidse professoren en burgemeesters. De lezing vindt plaats in de aula van het stedelijk Gymnasium, om 20.00 uur. 
Op de historische begraafplaats Groenesteeg zijn tien Leidse professoren en vier Leidse burgemeesters begraven naar wie in de Professoren- en Burgemeesterswijk een straat is genoemd. In zijn lezing vertelt Lodewijk Kallenberg, voorzitter van de stichting die de begraafplaats in stand houdt, de verhalen over deze personen.

De ruim een eeuw oude Professoren- en Burgemeesterswijk telt zo’n vijftig straten, genoemd naar Leidse hoogleraren en burgervaders. Veertien van hen zijn in de periode 1857-1936 op de historische begraafplaats Groenesteeg ter aarde besteld; de zes Nobelprijswinnaars naar wie straten zijn genoemd (Asser, Van ’t Hoff,  Kamerlingh Onnes, Lorentz, Van der Waals en Zeeman), horen daar niet bij.
De veertien zijn de hoogleraren Cobet, Cosijn, Dozy, Fruin, De Goeje, Van der Hoeven, Van de Sande Bakhuyzen, Snouck Hurgronje, Suringar, Temminck en de burgemeesters De Laat de Kanter, Du Rieu, Tieboel Siegenbeek en Was. Leidenaars kennen hen van de straatnamen, maar wie waren zij eigenlijk en waar hielden zij zich mee bezig? In deze lezing wordt over sommigen heel kort, over anderen wat langer het een en ander verteld. We laten zien dat een van hen, Temminck, aan de wieg stond van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, het huidige Naturalis. Een ander, Tieboel Siegenbeek, ‘moest’ tegen zijn zin burgemeester worden. Weer een ander, Snouck Hurgronje, bekeerde zich tot de islam en reisde naar Mekka. Ook is er een, de historicus Fruin, die schreef over ‘Het Beleg en Ontzet van Leiden in 1574’. Nog een ander, Cobet, maakte ruzie met de grote Thorbecke, maar kwam toch nog goed terecht. Deze en andere verhalen geven kleur aan de historische begraafplaats Groenesteeg, die een flink deel van de 19een 20e-eeuwse geschiedenis van Leiden weerspiegelt.
 
Lodewijk Kallenberg (1945) is een geboren en getogen Leidenaar. Hij was van 1969 tot 2010 verbonden aan het Mathematisch Instituut van de Universiteit Leiden. Daarnaast was hij bijna twintig jaar hoogleraar-directeur van het Landelijk Netwerk Mathematische Besliskunde.
Sinds 2011 maakt hij deel uit van het bestuur van de Stichting tot Instandhouding van de begraafplaats Groenesteeg, de laatste vijf jaar als voorzitter. Kallenberg is auteur van een vijftal boeken over deze begraafplaats, waaronder “Leidse Glorie - Rondleiding over de Historische Begraafplaats Groenesteeg”.