• Inleverdatum PBW quiz nadert snel

Inleverdatum PBW quiz nadert snel

In het decembernummer van de wijkkrant stond een (best pittige) quiz over allerlei zaken in onze wijk. Vragen over historie, locaties en wetenswaardigheden. Heeft u (een deel van) de antwoorden gevonden, stuur deze dan snel in. De uiterste inleverdatum is 31 januari.
Stuur ze via de mail naar secretaris@profburgwijk.nl.

U kunt natuurlijk ook nog besluiten de krachten te bundelen met buurtgenoten. Samen kom je immers veel verder. Sowieso is het advies om altijd in te sturen, want we verwachten niet dat er iemand is die alles weet en ook alles goed heeft. Dus u maakt zeker kans op dat mooie pakket met prijzen!
Maar vooral natuurlijk op eeuwige roem!