• Kerstborrel Wijkwens op 18 december

Kerstborrel Wijkwens op 18 december

De werkgroep Wijkwens heeft dit jaar haar kerstborrel gepland op dinsdag 18 december van 16.30- 18.00 uur. De locatie is: rondom de Social Sofa en de Buurtschuur. Alle wijkbewoners zijn van harte welkom!

De kerstborrel van de werkgroep Wijkwens wordt gehouden rond de Social Sofa op de hoek Franchimontlaan / Melchior Treublaan en de Buurtschuur die net om de hoek achter de flats staat. Woningbouwvereniging Ons Doel heeft die schuur aan de bewoners van Professorenwijk Zuid Oost beschikbaar gesteld om activiteiten te ondernemen. U kunt in overleg met de werkgroep Wijkwens een afspraak maken om van de Buurtschuur gebruik te maken. Hiervoor kunt u Jolanda Swart, wijkwerker van Stichting Radius benaderen.


Wijkvereniging Porfesoren- Burgemeesterswijk zelf zal dit jaar geen kerstborrel houden.