• Foto: RobBeurseFotografie

Nieuwe verkeerslichten Lammenschansweg

Op de Lammenschansweg staat een geregelde oversteek voor voetgangers en fietsers, gelegen nabij het ROC Rijnland. De oversteek wordt veelvuldig gebruikt door onder andere scholieren. De verkeersregelinstallatie is inmiddels afgeschreven.

Om komende jaren verantwoord het verkeer te laten regelen heeft de gemeente Leiden besloten de installatie te vervangen. De nieuwe verkeerslichten worden op de verkeerscentrale van de gemeente Leiden aangesloten. Hierdoor wordt het onder andere mogelijk om verkeer permanent te monitoren en storingsmeldingen te ontvangen. Ook wordt rekening gehouden met eventueel hergebruik van de installatie in geval dat reconstructie van de Lammenschansweg in de toekomst plaats mocht vinden.

Komende weken zullen de voorbereidingen voor uitvoering starten. Waarbij het voornemen is om in week 51 de werkzaamheden te laten plaatsvinden.

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met Stephan van der Perk, verkeersregelkundige: 071-5165853 of mailto: s.van.der.perk@leiden.nl