• Oproep: Kom met ideeën over Roomburgerpark

Oproep: Kom met ideeën over Roomburgerpark

De gemeente heeft ons uitgenodigd voorbeelden van parken te noemen die gebruikt kunnen worden bij de ontwikkeling van toekomstscenario's voor het park. We hebben op de website een speciaal formulier gemaakt waarin u uw ideeën kwijt kunt. Het is mogelijk tekst, foto's en website links aan te bieden. U kunt ideeën voor het hele park of voor onderdelen (bv. uitspanning, vijver) aanleveren. Wilt u dit voor 3 oktober doen? Wij zullen ideeën doorspelen naar de Gemeente.