Rijkssubsidie energiebespaing voor VvE’s omhoog

Voor VvE’s gaat het budget van de Rijkssubsidie voor energiebesparende maatregelen omhoog: de subsidiebedragen per VvE zijn nu ruimer en de regels versoepeld. Zo hoeven de maatregelen genoemd in het gesubsidieerde energieadvies niet meer binnen 1 jaar maar binnen 5 jaar uitgevoerd te worden. Zie RVO.nl