•  Waterstof speelt belangrijke rol

Waterstof speelt belangrijke rol

Volgens CE Delft kan waterstof een belangrijke rol spelen in de Nederlandse energietransitie. Maar de ontwikkeling van een waterstofketen kent ook grote investeringsinspanningen en risico’s. Toch pleit de onderzoeks- en adviesorganisatie ervoor om hem vandaag op gang te brengen.

CE Delft heeft het perspectief en de kostenontwikkeling in kaart gebracht van zowel blauwe en groene als geïmporteerde waterstof. Belangrijkste conclusie van het rapport: de kosten van groene waterstof zijn nu hoger dan die voor blauwe waterstof, maar beide zullen de komende tien jaar naar elkaar toe groeien.

Nú starten met de blauwe route is essentieel in het op gang brengen van de waterstoftransitie, zegt het rapport van CE Delft. “Waterstof is naast elektriciteit een noodzakelijke energiedrager, enerzijds om het aandeel van hernieuwbare elektriciteit verder te laten groeien, anderzijds om een deel van het aardgasgebruik te vervangen door klimaatneutraal gas,” zegt directeur Frans Rooijers. “Waterstof uit hernieuwbare energie, groene waterstof, is nu kostbaarder dan blauwe waterstof, waarbij aardgas (CH4) reageert met stoom (H2O). Als resultaat van die reactie ontstaan waterstof (H2) en CO2. Die CO2 wordt dan afgevangen en opgeslagen. De kosten daarvan zullen volgens CE Delft zullen de komende tien jaar flink dalen.

Lees verder: https://www.fluxenergie.nl/ce-delft-ontwikkeling-blauwe-waterstofketen-meteen-starten/