• Twijfel over sloop fietsenstalling Lammenschans

Twijfel over sloop fietsenstalling Lammenschans

(30-6-2018) De overdekte en bewaakte fietsenstalling bij het Leidse station Lammenschans gaat volgende maand over in andere handen. Gepland gevolg: de sloop van de overdekte langwerpige fietsenstalling. Wethouder Martine Leewis (GroenLinks) heeft over de noodzaak van die sloop zo haar twijfels.

Sloop van stalling nog niet zeker

De overdekte en bewaakte fietsenstalling bij het Leidse station Lammenschans gaat volgende maand over in andere handen. De exploitatie wisselt van de semi- gemeente DZB naar de commerciële organisatie Biesieklette uit Den Haag. Of het gebouwtje op termijn tegen de vlakte gaat, zoals de gemeente eerder aankondigde blijkt toch nog geen uitgemaakte zaak. Een nieuw onderzoek moet uitwijzen of dat nodig is.
De nieuwe wethouder Martine Leewis (Groeninks) maakte de overgang van de stalling bekend en ook de voorlopige twijfel over de sloop.
De transitie van DZB naar Biesieklette gaat in ieder geval op 15 juli in. Vorig jaar werd nog een succesvolle handtekeningenactie op touw gezet voor het behoud van de bergplaats inclusief bewaking. Frequente treinreizigers en ook de Fietsersbond verzetten zich tegen de voorgenomen sloop. Vooral Leidenaars met dure (elektrische) fietsen hebben liever dat hun tweewieler onder betaald toezicht staat dan in de openbare rekken.
De reden dat de gemeente het stallingsgebouw weg wil hebben aan de voet van het station is om het aantal rekken in de openlucht te kunnen verdubbelen tot boven de duizend. “Dat blijft het streven”, bevestigt Leewis. Maar nieuw onderzoek moet uitwijzen of dat ook kan zonder dat het langwerpige stallinggebouw met de grond gelijk te maken.
“Ik zou graag een oproep doen om te zien of er op termijn ook iets van bewaking kan blijven”, aldus raadslid Antoine Teeuwen. Of die wens uitkomt, wordt later dit laar bekend bij de presentatie van het onderzoek.

Auteur: Loman Leefmans
Bron: Leidsch Dagblad van 30-6-2018 (katern Leiden en Omgeving)