• Herontwikkeling  hoek P.J. Blokstraat/ Hoge Rijndijk

Herontwikkeling hoek P.J. Blokstraat/ Hoge Rijndijk

Onze Wijkvereniging heeft kennis genomen van de brief van burgemeester en wethouders aan de Leidse gemeenteraad over het plan dat op de plaatst van het Shell-tankstation en autoverhuurder Europcar aan de Hoge Rijndijk 50 appartementen zullen worden gebouwd.

Het bestuur heeft de gemeente laten weten niet a priori tegen bebouwing te zijn en zeker niet tegen transformatie van bedrijfshallen maar benadrukt dat uitgangspunt dient te zijn dat de bepalingen van het conserverende bestemmingsplan in acht genomen worden. Een planwijziging of uitgebreide Wabo-procedure doet geen recht aan voornoemd uitgangspunt.

  Wat zijn de plannen (LD 31-3-2018)

Het Shell-tankstation en de loods van autoverhuurder Europcar aan de Hoge Rijndijk in Leiden maken plaats voor woningen. Dat blijkt uit een brief van burgemeester en wethouders aan de Leidse gemeenteraad.Dat blijkt uit een brief van burgemeester en wethouders aan de Leidse gemeenteraad.
Na jaren overleg komt een eind aan de industriële bebouwing op de drukke hoek van de Hoge Rijndijk en de P.J. Blokstraat. In aansluiting op de bestaande bebouwing komen er levensloopbestendige appartementen te staan, zodat het blok ’gesloten’ wordt.
Dat is de gemeente overeengekomen met Margoed BV, eigenaar van de gebouwen. De mogelijkheid om woningen te bouwen op de plek waar ooit het Motorhuis zat, legde de gemeente in 2009 vast.
Er was interesse van een supermarkt voor de plek, met appartementen erboven, maar dat strookte niet met het gemeentelijke winkelbeleid.
Voor appartementencomplex noch tankstation zijn de plannen al uitgewerkt. Peter de Jong van Margoed BV hoopt begin april de intentieovereenkomst te tekenen, maar benadrukt dat het nog wel even kan duren omdat er nog lopende huurovereenkomsten zijn.
Burgemeester en wethouders zeggen toe dat belanghebbenden te zijner tijd uitgenodigd worden om hun mening daarover kenbaar te maken.

Het tankstation verhuist naar een andere plek. Dat was een voorwaarde van de eigenaar en de exploitant. De gemeente ging er graag mee akkoord, omdat het aantal tankstations in de stad anders wel erg klein wordt.

Bron Leidsch Dagblad van 31 maart 2018